14% Polaków ubezpieczonych na życie

Na zlecenie największych ubezpieczycieli w Polsce, w tym ING, zostało przeprowadzone badanie, z którego wynika, że jedynie 14% Polaków posiada indywidualne polisy na życie, a 6% spośród nich rozważa rezygnację z ubezpieczenia z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej.

Badaniom poddane zostały osoby w wieku 20 – 55 lat o miesięcznych dochodach per capita powyżej 600 zł. Największą popularnością cieszą się polisy na życie (53%) oraz polisy na życie z funduszem inwestycyjnym (37%). Czynnikiem motywującym nas do ubezpieczenia jest głownie ochrona rodziny w przypadku śmierci (78%) i zabezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (50%) oraz kalectwa (45%).

Profil demograficzny osób posiadających ubezpieczenie na życie przedstawia się następująco: są to głównie osoby pozostające w związku małżeńskim, posiadające jedno dziecko lub bezdzietne, osoby posiadające dostęp do internetu, bez oszczędności, dobrze wykształcone, pracujące na stałe w zawodach związanych z handlem, usługami, robotnicy wykwalifikowani i pracownicy umysłowi. Najwięcej umów zawarto w woj. śląskim, mazowiecki, małopolskim i łódzkim.

Według danych z kwietnia 2008 r. liczba osób ubezpieczonych na życie wynosi 62,2 mln, z czego prawie 99% zawarło polisy grupowe, a tylko 1% indywidualne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *