Miesiąc: Maj 2011

Czym jest ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie jest umową, która w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej daje gwarancję wypłaty odszkodowania wskazanym osobom. Ubezpieczenie na życie jest formą ochrony finansowej osób bliskich lub rodziny, która zapewnia jednocześnie komfort i poczucie bezpieczeństwa. Polisy takie działają… Read More

Co oferuje rynek ubezpieczeń na życie

Szeroką ofertę towarzystw ubezpieczeniowych dla klientów zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego swojej rodzinie możemy podzielić na dwie grupy. Są nimi: Polisy kapitałowe, w skład których wchodzą ubezpieczenia na życie, gwarantujące wypłatę odszkodowania na skutek śmierci ubezpieczonego oraz ubezpieczenia na… Read More

Zalety i wady ubezpieczeń na życie

Wszystkie rodzaje polis na życie mają swoje wady i zalety, dlatego więc zanim się ubezpieczysz, musisz dokładnie przeanalizować wszystkie warunki umów.

Kiedy warto ubezpieczyć się na życie

Najważniejszym powodem, dla którego warto się ubezpieczyć jest fakt dość wysokiego ryzyka związanego z wypadkiem lub zachorowaniem. Często jednak zachodzą okoliczności, w których ubezpieczenie życia powinno stanowić sprawę nadrzędną. W pierwszej kolejności ubezpieczenie na życie należy rozważyć, gdy… Read More

Na jaką sumę ubezpieczyć swoje życie

Każdy ma inną sytuację finansową oraz osobistą, dlatego dla każdego odpowiednia jest inna kwota ubezpieczenia na życie. Bezpieczną i tanią formą ubezpieczenia, gwarantującą wypłatę odszkodowania rodzinie w wypadku nagłej śmierci ubezpieczonego jest prosta polisa na życie na określony… Read More

Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczeń na życie

W wyniku niedawno przeprowadzonej przez UOKiK kontroli wykryto, że większość ze skontrolowanych przedsiębiorców stosowało niedozwolone klauzule umowne w oferowanych konsumentom umowach ubezpieczeń na życie. Po sprawdzeniu 600 wzorów umów takich towarzystw ubezpieczniowych jak: PZU Życie, Aviva, EUROPA, CARDIF… Read More

14% Polaków ubezpieczonych na życie

Na zlecenie największych ubezpieczycieli w Polsce, w tym ING, zostało przeprowadzone badanie, z którego wynika, że jedynie 14% Polaków posiada indywidualne polisy na życie, a 6% spośród nich rozważa rezygnację z ubezpieczenia z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej…. Read More

Spadek z ubezpieczeń na życie nie podlega opodatkowaniu PIT

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, że świadczenia z tytułu polisy ubezpieczenia na życie wypłacone spadkobiercom nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych („Gazeta Prawna” Nr. z 05.09.2008 r.)

Inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Trend Navigator”

„Trend Navigator” to produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy oferowany przez Citi Handlowy i Metlife TU na życie. Klient zyskuje ochronę ubezpieczeniową na okres 3 lat z możliwością osiągnięcia zysku i gwarancją 100% ochrony zainwestowanego kapitału.

PZU nie chce rozwijać sprzedaży polis w internecie

Strategia spółki PZU Życie nie zakłada sprzedaży usług ubezpieczeniowych przez internet. W pierwszym roku sprzedaży polis direct PZU zarobiło 1,5 mln zł. Pomimo tego zakład świadomie rezygnuje z tego kanału sprzedaży.