Miesiąc: październik 2011

Popularne problemy dotyczące ubezpieczeń na życie

Czy ubezpieczenie jest dobrym instrumentem do oszczędzania? Odpowiedź Pierwotną i podstawową funkcją ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Funkcja oszczędnościowa (inwestycyjna) jest drugorzędna i wtórna. Nie oznacza to jednak, że nie można w ten sposób oszczędzać i zabezpieczyć się… Read More

Na co uważać podpisując umowę ubezpieczenia na życie

Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest pomiędzy konsumentem i zakładem ubezpieczeń – w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Może ona dotyczyć ubezpieczeń: 1. na życie; 2. posagowych, zaopatrzenia dzieci; 3. na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; 4…. Read More

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia na życie

Przedstawiamy listę towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia na życie. AEGON AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Obecnie Towarzystwo zajmuje 6 pozycję wśród ubezpieczycieli na życie w Polsce w produktach unit-linked (dane za II kwartał 2011 r.). AEGON otrzymało certyfikat… Read More

Ubezpieczenie na życie – informacje szczegółowe

Poniżej prezentujemy ogólne informacje nt. ubezpieczeń na życie i dożycie, ubezpieczeń posagowych – zaopatrzenia dzieci, ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym z funduszem kapitałowym. Dodatkowo jeśli chcecie Państwo rozszerzyć swoją wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji na omawiany poniżej temat… Read More

WARTA Życie – opinie o ubezpieczeniu na życie

WARTA Życie – opinie TUnŻ WARTA S.A. Pełna nazwa WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Adres Chmielna 85/87, 01-805 Warszawa WWW http://www.warta.pl Telefon (022) 53 41 111 Fax (022) 53 41 300 Infolinia 0801 12 12 12

UNIQA na Życie – opinie o towarzystwie ubezpieczeniowym

UNIQA na Życie – opinie UNIQA TU na Życie S.A. Pełna nazwa UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Adres Gdańska 132, 90-520 Łódź WWW http://www.uniqa.pl Telefon (42) 63 44 700 Fax (42) 63 65 023 Infolinia –

SKANDIA – opinie o towarzystwie ubezpieczeniowym

SKANDIA – opinie Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Pełna nazwa Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Adres Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa WWW http://www.skandia.pl Telefon (22) 332 17 50 Fax (22) 332 17 01 Infolinia 0 801 888 000

SIGNAL IDUNA ŻYCIE – opinie o towarzystwie ubezpieczeniowym

SIGNAL IDUNA ŻYCIE – opinie SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska TU S.A. Pełna nazwa SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Adres Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa WWW http://www.signal-iduna.pl/ Telefon (22) 50 56 100 Fax (22) 50 56 101 Infolinia… Read More

PZU Życie – opinie o towarzystwie ubezpieczeniowym

PZU Życie – opinie PZU Życie S.A. Pełna nazwa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Adres Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa WWW http://www.pzuzycie.pl Telefon (022) 582 34 10 Fax (022) 582 34 11 Infolinia 0801 100… Read More

Prevoir – opinie o towarzystwie ubezpieczeniowym

Prevoir – opinie Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. Pełna nazwa Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce Adres Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa WWW http://www.prevoir.pl/ Telefon (022) 534 86 58 Fax (022) 534 86 50 Infolinia –