Alkohol? Zapomnij o odszkodowaniu

[browser-shot url=”http://blog.pzu.pl/temat/ubezpieczenia/piles-nie-dostaniesz-odszkodowania”]

Zdarzenia spowodowane wypiciem alkoholu są różnie interpretowane przez firmy ubezpieczeniowe. Wszystko zależy od tego, jaka polisa została wykupiona przez klienta. Należy pamiętać o tym, że kierowcy, którzy wyrządzili wypadek komunikacyjny pod wpływem alkoholu, nie są chronieni obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci pieniądze poszkodowanemu, ale następnie będzie żądał ich zwrotu od sprawcy zdarzenia. Jest to uregulowane prawnie, ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według tych zapisów, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe może dochodzić zwrotu wypłaconego w ramach OC odszkodowania od będącego pod wpływem alkoholu kierującego. Podsumowując, nietrzeźwy kierowca, który wyrządzi innej osobie szkodę, musi stanąć przed obliczem znacznych kłopotów finansowych.

Odszkodowanie może sięgać setek tysięcy złotych lub więcej. W grę wchodzą ewentualne rekompensaty z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia. Poszkodowany może dochodzić zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, a nawet renty. Najpierw koszty pokryje ubezpieczyciel, potem uiścić je będzie musiał kierowca – wystarczy, że w chwili wypadku będzie on miał we krwi co najmniej 0,2 promile alkoholu. Nie ma znaczenia fakt, że zdarzenie mogło nie zostać spowodowane jego spożyciem. Także jeżeli uszkodzenie własnego samochodu jest rezultatem wypicia alkoholu, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, a szkody trzeba będzie pokryć z własnych środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *