Analiza ubezpieczeń na życie, składki oraz wartości odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe

Analizie poddanych zostało sześć wybranych spośród największych w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych na życie: PZU Życie, Amplico Life S.A., AXA Życie TUnŻ S.A., Nordea Polska TUnŻ S.A., Generali Życie i ING TUnŻ S.A.

Spośród tych firm opcję ubezpieczenia na całe życie w swych ofertach posiada PZU, AXA, Nordea i Generali, natomiast opcji na życie i dożycie nie posiadają jedynie ING oraz AXA. Ubezpieczenia posagowe w swych ofertach mają PZU, Amplico i ING.

Rekordowe wysokości składek osiąga PZU, które w 2008 r. zebrało 13 mln zł. Na drugim miejscu ING- 3,7 mln zł, na trzecim miejscu z wynikiem 1,7 mln zł znalazło się Amplico, później kolejno AXA – ponad 1,6 mln zł, Nordea – powyżej 1,3 mln zł i Generali – 700 tys zł.

Największe sumy na odszkodowania w 2008 r. przeznaczyło PZU – aż 7,4 mln zł, dalej Nordea – 989 tys zł, Amplico – 706 tys zł, AXA – 584 tys zł, ING – 561 tys zł i Generali – 482 tys zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *