Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Bezterminowe ubezpieczenie na życie, elastyczne warunki. Gwarantowana akceptacja dla wszystkich. Zabezpieczenie przyszłości zawierane na czas nieokreślony. Bezterminowe ubezpieczenia na życie 100% online. Szeroki pakiet ochronny, konkurencyjne ceny, już od złotówki dziennie. Możliwość zawarcia umowy przez Internet.

Zalety bezterminowych polis na życie

Kupując bezterminową polisę na życie otrzymuję ochronę do śmierci. Można ją zerwać w dobrowolnym momencie i odebrać kwotę wykupu. W niektórych firmach możliwe jest również czasowe zaprzestanie opłacania składek bez ponoszenia poważnych konsekwencji. Decydując się na bezterminowe ubezpieczenie na życie należy również wziąć pod uwagę wysokości składki. Ze względu na duże ryzyko firmy ubezpieczeniowej, opłacane składki będą znacznie wyższe niż proponowane przy ubezpieczeniach terminowych.

Oferta bezterminowych ubezpieczeń na życie wraz z premią finansową

Jest to jedna z najkorzystniejszych propozycji towarzystw ubezpieczeniowych. Zawierając tą polisę zabezpieczamy nie tylko swoją przyszłości, ale również najbliższych nam osób. W momencie śmierci ubezpieczonego, towarzystwo wypłaca należne składki upoważnionym osobom i w zależności od sumy ubezpieczenia pokrywa ona koszty związane z pogrzebem oraz zapewnia finansową przyszłość rodzinie zmarłego.

Do zalet takiego ubezpieczenia zaliczyć należy również fakt, że do podpisania umowy firma nie żąda żadnych zaświadczeń. Wystarczy, że wiek ubezpieczonego mieści się w przedziale 18-85 lat. Taka polisa ma ważność przez całe życie ubezpieczonego, nie może zostać anulowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli u osoby ubezpieczonej zostanie stwierdzona śmiertelna choroba, istnieje możliwość wcześniejszego wypłacenia 75% sumy zawartej polisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *