Cardif

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. to firma, która działa na polskim rynku od 1997r. Towarzystwo należy do grupy BNP Paribas Cardiff, która z kolei jest członkiem międzynarodowej marki finansowej BNP Paribas, funkcjonującej w 37 krajach Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy. Działalność Cardif skupia się wokół branży bancassurance, telemarketingu oraz ubezpieczeń indywidualnych.

[browser-shot url=”http://www.cardif.pl/” width=”630″]

„Protektor” jest terminowym indywidualnym i rodzinnym ubezpieczeniem na życie. Czas ubezpieczenia wynosi 1 rok, z możliwością przedłużania, aż do osiągnięcia wieku 65 lat przez Ubezpieczonego. Ten produkt charakteryzuje się całodobową ochroną ubezpieczeniową na całym świecie, automatyczną i uproszczoną procedurą oceny ryzyka, możliwością zmiany wariantu w trakcie trwania ochrony oraz tymczasową ochroną od momentu złożenia wniosku i opłacenia składki. Dodatkowo firma oferuje szeroki zakres ochrony, który obejmuje świadczenia o charakterze finansowym oraz pakiet assistance medycznego. Assistance obejmuje m.in. wizytę pielęgniarki, transport do szpitala oraz sprzętu rehabilitacyjnego czy wizytę lekarza. To ubezpieczenie występuje również w wersji indywidualnej.

Ubezpieczenie Posagowe kierowane jest do osób, które chcą zabezpieczyć finansową przyszłość swoich pociech. Umowa podpisywana jest minimalnie na okres 10 lat. W ramach ubezpieczenia środki tworzą kapitał, który w przyszłości zapewni bezpieczeństwo finansowe dzieci.

Ubezpieczenie z Funduszem Kapitałowym zawierane jest na czas nieokreślony, a ochrona ubezpieczeniowa trwa całe życie. Ubezpieczony sam określa wysokość składki i decyduje na co zostanie przeznaczona suma ubezpieczeniowa.

Indywidualne Inwestycyjne Ubezpieczenie na Życie przeznaczone jest dla klientów chcących pomnażać kapitał dzięki lokowaniu zgromadzonych oszczędności oraz chcących ochraniać swoje życie. Ubezpieczenie zawierane jest na nieokreślony czas i obejmuje ochroną przez całe życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *