Co oferuje rynek ubezpieczeń na życie

Szeroką ofertę towarzystw ubezpieczeniowych dla klientów zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego swojej rodzinie możemy podzielić na dwie grupy. Są nimi:

  • Polisy kapitałowe, w skład których wchodzą ubezpieczenia na życie, gwarantujące wypłatę odszkodowania na skutek śmierci ubezpieczonego oraz ubezpieczenia na życie i dożycie. Tutaj występują dwa rodzaje zdarzeń uprawniające do odbioru świadczeń. Są nimi śmierć ubezpieczonego i dożycie przez niego określonego wieku. Uzupełnienie takich polis mogą stanowić ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
  • Polisy na życie z funduszem inwestycyjnym – są to produkty inwestycyjne osłonięte polisą ubezpieczeniową, zawierające w sobie elementy oszczędzania, ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami oraz gwarancję zabezpieczenia finansowego na wypadek śmierci. W przypadku takich polis towarzystwo ubezpieczeniowe znaczną część składki zabiera na pokrycie ryzyka wypłaty ewentualnego odszkodowania, a tylko część przekazuje na kapitał emerytalny i inwestuje zgodnie z wyborem ubezpieczonego.
  • Polisy posagowe, zaopatrzenia dzieci
  • Rentowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *