Co oznacza indeksacja składki ubezpieczeniowej

Indeksacja to podniesienie wysokości składki regularnej z jednoczesnym podniesieniem sumy ubezpieczenia. Najczęściej jest ona dokonywana na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego co rok przez Główny Urząd Statystyczny. Indeksacja ma na celu ochronę wartości składki przed skutkami inflacji.

Raz do roku po określeniu wskaźnika indeksacji, towarzystwa ubezpieczeniowe proponują klientom nową wysokość składki regularnej. Indeksacja zazwyczaj jest proponowana, gdy wzrost wskaźnika przekracza 5% od czasu ostatniej indeksacji. Po akceptacji indeksacji ubezpieczony otrzymuje zaktualizowaną polisę z nową składką i sumą ubezpieczenia.

Klient może zrezygnować z prawa do indeksacji składki i sumy ubezpieczenia jednorazowo lub całkowicie, jednakże w razie rezygnacji w dwóch lub trzech kolejnych latach trwania umowy, należy brać pod uwagę utratę prawa do indeksacji w dwóch kolejnych latach.

Po otrzymaniu od zakładu ubezpieczeniowego pisma rocznicowego z propozycją indeksacji składki, klient powinien zwrócić uwagę czy towarzystwo informuje, że brak wyraźnego sprzeciwu oznacza akceptację nowych warunków.