Dodatkowe ubezpieczenie na życie

Najlepsze ubezpieczenie na życie przez Internet. Skorzystaj z promocji i zabezpiecz swoją przyszłość z tanią polisą. Pełna ochrona zdrowotna bliskich bez badań lekarskich. Gwarantowane wysokie świadczenia z niską składką. Zapewnij dziecku bezpieczny start w dorosłe życie dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu posagowemu.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie posiada bardzo rozległy zakres. Przede wszystkim, mowa tutaj o zabezpieczeniu zdrowia i życia osoby ubezpieczonej. Nie można jednak pominąć faktu, że obejmuje ono również zabezpieczenie jej bliskich. Jako, że tego typu ubezpieczenie może przybrać wiele form, traktuje się je jako mocno zindywidualizowany produkt.

Niewątpliwie ubezpieczenie na życie chroni bliskich, ponieważ dotyczy również zdarzenia, w którym ubezpieczony traci życie. Wówczas świadczenie, które jest wypłacane jego rodzinie, ma za zadanie zabezpieczyć finansowo chociażby najbliższa przyszłość. Co więcej, ubezpieczenie na życie dotyczy również swoisty zastrzyk gotówki dla dziecka, które to osiągnęło określony wiek. Mowa tutaj na przykład o rozpoczęciu studiów, czy samodzielnego życia.

Po co dodatkowa polisa?

Sam cel ubezpieczenia sprowadza się do zabezpieczenia finansowego zarówno osoby ubezpieczonej, jak i jego najbliższej rodziny. Mowa tutaj o zdarzeniach losowych, które usilnie, negatywnie oddziałują na zdrowie, bądź życie osoby objętej polisą. Tego typu ubezpieczenie można pozyskać przez Internet, ale i w oddziale zakładu ubezpieczeń, gdzie zostaje podpisana umowa przy wykwalifikowanym agencie. Z kolei wypłata świadczenia realizowana jest jednorazowo, bądź rozłożona jest na mniejsze, korzystne również raty.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Analizując charakter umowy ubezpieczenia na życie, wyróżnić można następujące formy:

  1. Ubezpieczenie ochronne – najczęściej wykorzystywane ubezpieczenie, które łączy cechy ochrony z inwestycją. Ubezpieczony inwestuje wówczas składki w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Co więcej, może obejmować okres aż do śmierci, bądź wygasać w określonym w umowie terminie. Wysokość poszczególnych składek zależna jest od ogólnej sylwetki osoby ubezpieczanej.
  2. Ubezpieczenie oszczędnościowe – przejawia stosunkowo niewielką ochronę ponieważ nastawione jest na zbieranie środków celem zapewnienia lepszego bytu w przyszłości. Zazwyczaj zawierana jest na okres nie mniejszy niż 10 lat, gdyż wówczas zdecydowanie jest bardziej korzystne.
  3. Ubezpieczenie posagowe – za cel stawia sobie zabezpieczenie dziecka po osiągnięciu z góry określonego wieku. Najczęściej kończy się z chwilą osiągnięcia pełnoletności lub rozpoczęcia studiów. Może być wypłacane jednorazowo lub w stosownych, mniejszych ratach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *