Inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Trend Navigator”

„Trend Navigator” to produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy oferowany przez Citi Handlowy i Metlife TU na życie. Klient zyskuje ochronę ubezpieczeniową na okres 3 lat z możliwością osiągnięcia zysku i gwarancją 100% ochrony zainwestowanego kapitału.

Zaletą produktu „Trend Navigator” jest jego konstrukcja w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, dzięki czemu wypracowana premia nie jest obciążona podatkiem od dochodów kapitałowych, a świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. Środki pieniężne pochodzące ze składek inwestowane są w zdywersyfikowany portfel obejmujący 4 rynki. W skład indeksu wchodzi aż 6 różnych klas aktywów: rynek pieniężny, akcje, obligacje, surowce naturalne, rynek nieruchomości i fundusze hedgingowe. Struktura produktu zakłada inwestowanie środków pieniężnych w aktywa, osiągające najwyższe stopy zwrotu w okresach półrocznych. W portfelu inwestycyjnym w danym półroczu są uwzględniane 4 najlepsze aktywa, którym przypisuje się wagi – odpowiednio 40%, 30%, 20% i 10%.

Minimalna wpłata wynosi 5000 zł, przy czym bank nie pobiera opłat za zarządzanie. Trzeba się jednak liczyć z wysoką opłatą w przypadku, kiedy wypłacimy środki przed zakończeniem inwestycji.

2 Comments on “Inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Trend Navigator”

  1. Zdecydowanie nie polecam!!! Ten produkt, to nic innego jak nabijanie klienta w butelkę. Bank na tym produkcie na pewno zarabia, ale z klientem zyskami sie nie dzieli. Po trzech latach inwestycji Bank nic mi nie przypisał do kwoty kapitału. W moim odczucie jest to zwykły przekręt. KNF powinna się tym zainteresować.

  2. Wszystkich tych, którzy przymierzają się do tego typu produktów ostrzegam, aby nie decydowali się na nie!!! Citi Handlowy wraz z MetLiefe nie wyplacają żadnych premii!!!! Citi Handlowy powierza Wasze środki do inwestowania firmie ubezpieczeniowej, ktora nie ma doświadczenia i nie nie jest w stanie dla Was zarobić. Lepsza lokata bankowa nawet na niewielki procent. Gwarancja kapitału i pewny zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *