Jak wybrać ubezpieczenie na życie

Przy wyborze ubezpieczenie na życie, które będzie odpowiadało naszym oczekiwaniom musimy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Najważniejszą z nich jest cel w jakim chcemy zawrzeć umowę polisy na życie.

Nowoczesne ubezpieczenia na życie to produkty, które chronią bezpośrednio nasze życie, ale także spełniają funkcję oszczędnościową dzięki, której możemy akumulować kapitał na emeryturę.

W zależności od tego jak duży nacisk chcemy kłaść na powyższe funkcje wyróżniamy kilka typów ubezpieczenia na życie.

Polisy ochronne

Ubezpieczenia ochronne mają za zadanie zapewnić uposażonemu czyli osobie, określonej w polisie wypłatę środków pieniężnych w razie śmierci ubezpieczającego.

Uposażonym mogą być przede wszystkim dzieci oraz wnuki, a pieniądze wypłacane są w razie śmierci ubezpieczającego o ile obowiązywała wtedy umowa polisy.

Polisy ochronno-oszczędnościowe

W ubezpieczeniach na życie ochronno-kapitałowych funkcję ochronną połączyć możemy z oszczędzaniem pieniędzy. Wtedy to my sami określamy jak duża część składki przeznaczona będzie na ochronę życia, a jaką towarzystwo ubezpieczeniowe przeznaczy na inwestowanie.

Polisy oszczędnościowe

Za pomocą oszczędnościowych ubezpieczeń na życie gromadzimy i pomnażamy nasz kapitał, który jest inwestowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarliśmy umowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *