Kim jest uposażony w ubezpieczeniu na życie

Zawierając umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, wskazujemy tzw. uposażonego, czyli osobę, która ma odebrać świadczenie w razie naszej śmierci.

Uposażonego można zmienić w każdej chwili, jednak prawo do tego ma tylko ubezpieczony.

Można wskazać też kilka osób uposażonych, określając jaki procent odszkodowania przypadnie danej osobie. Jeśli jednak tego nie zrobimy, ubezpieczyciel dzieli świadczenie przez liczbę uposażonych i każdy dostaje taką samą kwotę.

W przypadku, gdy jako uposażonego wskażemy niepełnoletniego, świadczenie odbiera jego prawny opiekun, który musi uzasadnić kuratorowi, na co zamierza przeznaczyć otrzymaną kwotę.

Uposażonym nie musi być nikt z rodziny. Może nim zostać przyjaciel, firma lub też organizacja charytatywna. Uposażeni otrzymają świadczenie niezależnie od ewentualnego postępowania spadkowego.

Prawo spadkowe zaczyna działać w momencie, gdy nie wskażemy uposażonego. Wtedy świadczenie przypada członkom rodziny w następującej kolejności: współmałżonek, dzieci w częściach równych, rodzice w częściach równych, rodzeństwo w częściach równych oraz pozostali spadkobiercy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *