Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczeń na życie

W wyniku niedawno przeprowadzonej przez UOKiK kontroli wykryto, że większość ze skontrolowanych przedsiębiorców stosowało niedozwolone klauzule umowne w oferowanych konsumentom umowach ubezpieczeń na życie. Po sprawdzeniu 600 wzorów umów takich towarzystw ubezpieczniowych jak: PZU Życie, Aviva, EUROPA, CARDIF Polska, ING, COMPENSA, NORDEA Polska, PRAMERICA Życie TU i Reasekuracji, WARTA, LINK4 Life, AXA Życie, HDI-Gerling Życie oraz Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA wynika, że umowy te zawierały sprzeczne z prawem, niejednoznaczne i niezrozumiałe postanowienia umożliwiające ich dowolną interpretację.

Pomimo, że prawo w takich sytuacjach stoi po stronie konsumenta, to w interesie ubezpieczycieli powinna być dbałość o przejrzystość i i jasność postanowień OWU, co wpłynęłoby na wzrost zaufania i korzystniejsze postrzeganie wśród konsumentów.

Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczyły klauzul, które mogły być interpretowane na korzyść ubezpieczycieli, w efekcie pozbawiając ubezpieczonego wypłaty świadczenia. Urząd uznał również za nieprawidłową klauzulę, zgodnie z którą po ukończeniu przez konsumenta określonego wieku, ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność, mimo opłacanych nadal składek i zawartej umowy. Zdaniem UOKiK brak ochrony ubezpieczeniowej w czasie, za który opłacona była składka uderza w interesy ekonomiczne konsumentów, jak również wpływa na obniżenie wysokości świadczenia, w przypadku posiadania przez konsumenta kilku polis na życie.

Podsumowując należy zaznaczyć, że zdecydowana większość zakładów po kontroli UOKiK wycofała niedozwolone klauzule, jednak aby chronić interesy klientów w przyszłości, Urząd postanowił skierować cztery pozwy sądowe o uznanie postanowień za niewiążące i niedozwolone.

Na koniec przypomnę, że w razie problemów lub sporów z ubezpieczycielem, należy interweniować u Rzecznika Ubezpieczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *