Ochrona aktywnych w UNIQA

[browser-shot url=”https://www.uniqa.pl/home/02_indywidualne/01_Ubezpieczenia_na_zycie/07_Krotkoterminowe_ubezpieczenie_na_zycie_Ochrona_Komfort.php”]

Produkt Aktywne Życie to dostępna w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym UNIQA polisa dedykowana osobom aktywnym oraz odbywających częste podróże. Ochroną obejmowane jest życie i zdrowie klienta.

Umowę z UNIQA może podpisać każdy, kto ukończył 18., ale nie przekroczył 64. roku życia. Okres ubezpieczeniowy wynosi jeden rok. Świadczenie z przedsiębiorstwa jest wypłacane w przypadku zgonu klienta, także w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz w razie częściowego lub trwałego inwalidztwa wywołanego wypadkiem komunikacyjnym. Formalności zostały ograniczone do minimum – wystarczy tylko poprawnie wypełnić wniosek i opłacić składkę, a następnego dnia rozpocznie się działanie ochrony.

Konsument nie musi dostarczać żadnych badań lekarskich, czy medycznych ankiet. Aktywne Życie może zostać przedłużone o kolejny rok, wszystko w zależności od życzenia klienta. Podsumowując, największymi zaletami produktu są wysokie sumy ubezpieczenia, niezmienna i niewysoka kwota składki (bez względu na wiek i płeć ubezpieczonego) oraz brak karencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *