Ochrona zdrowia na wyjeździe

[browser-shot url=”http://www.tuz.pl/index.php/ubezpieczenie-kosztow-leczenia-i-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-za-granica”]

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych proponuje ochronny produkt dla każdego, kto ma w planach wyjazd poza granice naszego kraju. Klienci zawierający umowę z TUZ TUW mogą być pewni, że otrzymają pomoc przy pokryciu kosztów ewentualnego leczenia poza Polską, związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

W ofercie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą znajduje się między innymi zwrot wydatków na badania i zabiegi szpitalne, zakup lekarstw, transport klienta do medycznej placówki lub do Polski. Dodatkowo uiszczone zostaną koszty podróży oraz pobytu osoby towarzyszącej i ewentualnego transportu zwłok. Posiadacze ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mają zapewnione odszkodowanie za doznanie trwałego uszkodzenia zdrowia lub na wypadek śmierci. Ilość wypłaconych pieniędzy zależy od zawartej w umowie sumy ubezpieczenia oraz ustalonego przez lekarza procentowego poziomu uszczerbku na zdrowiu. Klient może zabezpieczyć także bagaż podróżny i finansowe straty związane z rezygnacją lub wcześniejszym powrotem z planowanej imprezy turystycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *