Open Life

Open Life działa w Polsce od 2010 r. Swoim klientom oferuje ubezpieczenia grupowe oraz produkty inwestycyjne, oszczędnościowe oraz przeznaczone dla Partnerów Biznesowych.

[browser-shot url=”http://openlife.pl/strona-glowna/” width=”630″]

Grupowe Ubezpieczenie na Życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej. Umowy dodatkowe, o które można rozszerzyć ochronę obejmują zakresem wydarzenia jak śmierć Ubezpieczonego na skutek: nieszczęśliwego wypadku, NW przy pracy, NW komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy, zawału serca lub udaru mózgu.

Ponadto, ubezpieczyciel zapewnia wypłatę środków pieniężnych z tytuły trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, ciężkiej choroby Ubezpieczonego, Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego oraz w przypadku ciężkiej choroby dziecka Ubezpieczonego. Dodatkowo, firma pokrywa koszty pobytu w szpitalu oraz wspomaga w sytuacji śmierci małżonka albo partnera. Ponadto, środki pieniężne są wypłacane w sytuacji śmierci wskutek NW, śmierci członka rodziny Ubezpieczonego wskutek NW, doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW oraz w przypadku pobytu członka rodziny w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *