Pewna przyszłość dziecka w Warcie

[browser-shot url=”http://www.warta.pl/ubezpieczenia/zycie/korzysci/”]

Często nadrzędnym celem rodzica jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i jak najlepszego startu w dorosłość. Na drodze do spełnienia tych założeń może jednak stanąć tragiczne zdarzenie, doprowadzające nawet do śmierci opiekuna. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Warta postanowiło przygotować specjalny produkt ochronny dla każdego chcącego zabezpieczyć los swojego potomka.

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość funkcjonuje także w przypadku, kiedy rodzic pozostanie bezpieczny do końca obowiązywania ochrony. Jednakże w przypadku zgonu fundatora, dziecko po osiągnięciu określonego w umowie wieku otrzyma od Warty świadczenie, niezależnie od ilości wniesionych przed nieszczęśliwym zdarzeniem składek. Jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku, potomek także dostanie ustaloną sumę ubezpieczenia.

Śmierć rodzica po podpisaniu umowy z Wartą oznacza przejście obowiązku opłacania składek na przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu zabiegowi, dziecko ma zagwarantowaną wypłatę świadczenia niezależnie od jego sytuacji rodzinnej, a tym samym, pozostaje zabezpieczone finansowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *