Plan Ochronny AXA na tle innych ofert ubezpieczeniowych

Plan Ochronny AXA to program inwestycyjno – ubezpieczeniowy przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i całych rodzin. Produkt stanowi dla ubezpieczonego ochronę finansową na wypadek śmierci, choroby czy nieszczęśliwego wypadku oraz umożliwia inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

W porównaniu z analogicznymi polisami ubezpieczeniowymi, Plan Ochronny AXA posiada znacznie bogatszą ofertę. Przede wszystkim warto wrócić uwagę na szeroką listę chorób objętych ubezpieczeniem, w tym chorobę Parkinsona i chorobę Alzheimera.

Program posiada również katalog poważnych zachorowań dla dziecka, uwzględniający specyfikę tego wieku.

Plan Ochronny AXA zapewnia również kontynuację polisy nawet po wypłacie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej, a także prawo współmałżonka do przejęcia i kontynuacji polisy w przypadku śmierci ubezpieczonego, a jednocześnie zapewnia ochronę ubezpieczeniową aż do ukończenia 70 roku życia.

Dodatkowo program pozwala na gromadzenie kapitału finansowego z możliwością wpłaty dowolnej dla klienta kwoty w dowolnym, wygodnym dla niego terminie bez konieczności przyjmowania na siebie stałego zobowiązania finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *