POLISA – ŻYCIE

Towarzystwo POLISA od 18 lat łączy ochronę ubezpieczeniową z profesjonalnym planowaniem przyszłości finansowej swojej klientów. Dzięki właściwemu wykorzystaniu indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie oraz nowoczesnemu podejściu do tworzenia nowych produktów – POLISA zabezpiecza przyszłość i bezpieczeństwo klientów.

[browser-shot url=”http://www.polisa-zycie.pl/” width=”630″]

Właścicielem Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie POLISA- Życie S.A jest Vienna  Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. Pod jego kontrolą znajduje się 92% akcji towarzystwa, 8% należy natomiast do akcjonariuszy mniejszościowych.

Główne cele strategiczne Towarzystwa, to:

  • Zwiększenie swojego udziału w rynku
  • stałe podnoszenie jakości swoich usług ubezpieczeniowych
  • zwiększenie zarówno atrakcyjności, jak i konkurencyjności oferowanych przez nie produktów
  • przystosowanie swojej oferty do indywidualnych potrzeb klientów
  • zapewnienie wszechstronnej oraz profesjonalnej obsługi Klientów

Filozofia działania POLISY Życie opiera się na czterech podstawowych zasadach:

  1. pełnej koncentracji na efektywnym tworzeniu jak najwyższej wartości dodanej dla klientów i akcjonariuszy spółki,
  2. łatwym dostępie do produktów i usług ubezpieczeniowych, efektywnych procesach i procedurach obsługi klienta
  3. redukcji kosztów własnych

W Polsce do grupy Vienna Insurance należą:

Polisa- Życie TU na Życie S.A, Compensa TU S.A. i TU na Życie S.A., InteRisk TU S. A. Benefia TU S.A. oraz TU na Życie S.A. Poza rynkiem australijskim, na którym powstała grupa, działa ona także na terenie wielu krajów europejskich, np. w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji oraz Chorwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *