Pramerica Życie TUiR

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. należy do działającej w Stanach Zjednoczonych grupy Prudential Financial, Inc. Adresuje swoją ofertę do klientów indywidualnych, przedsiębiorczych oraz bancassurance. Ta marka działa w 40 krajach Ameryki Łacińskiej, USA, Azji i Europy. Zatrudnia 47tys. pracowników. W Polsce świadczy usługi 100 000 klientom, gdzie funkcjonuje od 1999r.

[browser-shot url=”http://www.pramerica.pl” width=”630″]

Ubezpieczenia na życie oferowane przez Pramerica

Ubezpieczenie na Całe Życie zapewnia rodzinie bezpieczeństwo finansowe na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz gwarantuje wypłatę środków pieniężnych w przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa, tudzież śmiertelnej choroby. W przypadku doznania częściowego i trwałego inwalidztwa osoba ubezpieczona zostaje zwolniona z opłacania składek przy zachowaniu wysokości ochrony. Klient ma zapewnioną całodobową ochronę na całym świecie.

Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym zapewnia ochronę klientom oraz dodatkowo daje możliwość dostępu do funduszy inwestycyjnych renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Ubezpieczenie Bezterminowe na Życie obejmuje wypłacanie świadczenia w przypadkach: zgonu Ubezpieczonego, choroby śmiertelnej, całkowitego i trwałego inwalidztwa. Do umowy mogą przystąpić osoby w wieku od 20 do 75 lat. Ochrona Dochodu jest terminowym ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczony wraz z Agentem ustala wysokość jednorazowej lub miesięcznych wypłat pieniężnych w przypadku choroby, utraty sprawności oraz śmierci.

Ubezpieczenie Terminowe na Życie może obowiązywać do 70 roku życia i trwać przez 20 lub 30 lat. Swoim zakresem obejmuje wydarzenia jak śmierć Ubezpieczonego, całkowite i trwałe lub częściowe inwalidztwo. Do tych umów, istnieje możliwość dobrania dodatkowych, jak na wypadek śmierci lub inwalidztwa wskutek NNW. Również dostępne jest ubezpieczenie terminowe dzieci oraz istnieje również wersja biznesowa Terminowego Ubezpieczenia na Życie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *