Prudential

Prudential to towarzystwo ubezpieczeniowe działające w ramach dwóch spółek: Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential i Towarzystwa Ubezpieczeń ,,Przezorność”. Proponują one produkty oszczędnościowe, zabezpieczające przyszłość dziecka oraz nasze zdrowie.

[browser-shot url=”http://www.prudential.pl/” width=”630″]

Ubezpieczenia na życie oferowane przez Prudential

Komfort Życia zapewnia poczucie bezpieczeństwa rodzinie Ubezpieczonego, gdy jego śmierć zdarzyła się w trakcie spłacania kredytu czy pożyczki. Ubezpieczenie zawierane jest na minimum 5 lat, maks. do ukończenia 75 roku życia. W ramach umów dodatkowych, można ponadto uzyskać wsparcie finansowe w przypadku zdarzeń jak: doznanie poważnego uszczerbku, poważne zachorowanie na jedną z 54 chorób, niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz śmierć w nieszczęśliwym wypadku. Ochroną można również objąć dziecko i zdarzenia jak jego poważne zachorowanie oraz niezdolność do samodzielniej egzystencji.

Premiopolisa Start w Życie jest długoterminowym planem oszczędzania na przyszłość dziecka, połączonym z ubezpieczeniem jego życia. W przypadku niezdolności do pracy, poważnego uszczerbku, poważnej choroby lub śmierci klienta, towarzystwo przejmuje opłacanie składek. Minimalny czas trwania umowy to 10 lat, a świadczenie może być wypłacane jednorazowo lub w czterech ratach płatnych co rok.

Premiopolisa Emerytura bez Obaw jest połączeniem ubezpieczenia na życie z długoterminowym planem oszczędzania na emeryturę. Minimalny okres trwania umowy to 10lat i może być ona zawierana do czasu ukończenia 75 roku życia.

Premiopolisa Oszczędność na Plus jest długoterminowym planem oszczędzania na wybrany cel oraz polisą na życie. Ubezpieczony ma do możliwości rozszerzenia ochrony o 8 umów dodatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *