PZU ŻYCIE

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, czyli PZU Życie SA założony został 18 grudnia 1991 r. Założyciele tego Zakładu, to: Państwowy Zakład Ubezpieczeń, Polski Bank Rozwoju SA i Bank Handlowy w Warszawie SA. PZU SA od 2002 r. jest jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA.

[browser-shot url=”http://www.pzu.pl” width=”630″]

Początkowo, od grudnia 1991, PZU Życie SA działało w dziale I ubezpieczeń, czyli ubezpieczeń na życie oraz działalność reasekuracyjną zarówno bierną, jak i czynną.

Od 20 sierpnia 1996 r. zakład rozpoczął swoją działalność ubezpieczeniową bezpośrednią i pośrednią (czyli reasekuracyjną), której zakres wprowadzono dodatkowo do dotychczasowych usług świadczonych przez PZU. 22 lipca 1998 r. działalność PZU Życie została znowu rozszerzona, tym razem o prowadzenie działalności akwizycyjnej, skupiającej się na otwartych funduszy emerytalnych.

Dziś przedmiotem działalności PZU Życie SA jest przede wszystkim organizowanie oraz prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie:

 1. ubezpieczeń na życie;
 2. ubezpieczeń posagowych i zaopatrzenia dzieci;
 3. ubezpieczeń na życie;
 4. ubezpieczeń rentowych;
 5. ubezpieczeń medycznych;
 6. ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych

Bogata oferta produktów inwestycyjnych PZU Życie daje klientom możliwość skorzystania z oferty ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi. Ubezpieczenia te mogą przydzielać środki w różnorodne typy aktywów. Są to przede wszystkim papiery wartościowe, akcje oraz jednostki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Przykładowe programy inwestycyjne, to:

 1. Program Inwestycyjny Prestige – gdzie główną walutą są złotówki polskie
 2. Program Inwestycyjny Prestige – walutą jest euro
 3. Program Inwestycyjny Prestige – w dolarach
 4. Indywidualny Program Inwestycyjny Strefa Zysku
 5. IKE PZU Życie
 6. Fundusz Gotówka
 7. Inwestuj w Przyszłość
 8. Wielowalutowy Program Inwestycyjny, w skrócie „WPI”
 9. Plan na Życie

Kapitał spółki został wpłacony w całości i wynosi 295 000 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *