Ranking ubezpieczeń na życie

Ranking uwzględniający liczbę skarg złożonych na określone towarzystwo ubezpieczeniowe

Przedstawiamy ranking ubezpieczeń na życie pod względem skarg złożonych przez konsumentów na dane towarzystwo w roku 2010 (źródło to sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2010).

Mała ilość skarg w stosunku do udziału procentowego w rynku

AEGON TU na Życie S.A.
TU Allianz Życie Polska S.A.
AVIVA TU na Życie S.A.
Nordea Polska TU na Życie S.A.
TU na Życie Europa S.A.
ING TU na Życie S.A.
UNIQA TU na Życie S.A.
PRAMERICA Życie TUiR S.A.
TUnŻ WARTA S.A.

Średnia ilość skarg w stosunku do udziału procentowego w rynku

BZ WBK-AVIVA TU na Życie S.A.
TU INTER -ŻYCIE Polska S.A.
MetLife TU na Życie S.A.
Skandia Życie TU S.A.
TU SKOK Życie S.A.
TUW Rejent Life

Duża ilość skarg w stosunku do udziału procentowego w rynku

PAPTUnŻiR Amplico Life S.A.
AXA ŻYCIE TU S.A.
BENEFIA TU na Życie S.A. VIG
STU na Życie Ergo Hestia S.A.
Generali Życie TU S.A.
HDI-Gerling Życie TU S.A.
PZU Życie S.A.
TU na Życie Cardif Polska S.A.
TU na Życie Compensa S.A. VIG
TU na Życie Polisa – Życie S.A.
WTUŻiR Concordia Capital S.A.
Signal Iduna Życie Polska S.A.
Uniwersum – Życie TU S.A.

Wielkość składek pobranych w tys. zł. w roku 2010

AEGON TU na ŻYCIE S.A. 759.699
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. 1.453.075
PAPTUnŻiR AMPLICO LIFE S.A. 1.440.836
AVIVA TUnŻ S.A. 1.897.271
AXA ŻYCIE TU S.A. 883.398
BENEFIA TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group 448.780
BZ WBK-AVIVA TUnŻ S.A. 201.685
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. 258.287
COMPENSA TUnŻ S.A.Vienna Insurance Group 306.839
WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A. 30.997
STUnŻ ERGO HESTIA S.A. 794.612
TUnŻ EUROPA S.A. 3.918.329
GENERALI ŻYCIE TU S.A. 963.439
HDI-GERLING ŻYCIE TU S.A. 361.922
ING TUnŻ S.A. 1.815.539
TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. 1.528
LINK4 LIFE TU na ŻYCIE S.A. 1.112
MACIF ŻYCIE TUW 5.100
METLIFE TUnŻ S.A. 174.623
NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A. 1.932.892
TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A. 85.605
PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A. 169.348
PZU ŻYCIE SA 9.301.782
TUW REJENT-LIFE 11.813
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. 27.340
SKANDIA ŻYCIE TU S.A. 391.680
TU SKOK ŻYCIE S.A. 70.933
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. 936.264
UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. 6.915
TUnŻ WARTA S.A. 2.330.202

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *