Rozpowszechnianie edukacji ubezpieczeniowej

[browser-shot url=”http://www.piu.org.pl” width=”300″]

Polska Izba Ubezpieczeń to organizacja reprezentująca wszystkie zakłady ubezpieczeń jakie działają na terenie Polski. Istytucja ta działa już od 1990 roku. Do jej najważniejszych zadań należy m.in. wspieranie ustawodawcy w procesie tworzenia prawa asekuracyjnego. Jednak najważniejsze w misji PIU staje się nieustanne zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej wśród polskiego społeczeństwa.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat ubezpieczeń to honorowe zadanie PIU. Aby solidnie je realizować i wypełniać PIU podjęła współpracę z ośrodkami akademickimi. W związku z tym przygotowuje różnego rodzaju konferencje, bądź konkursy na prace dyplomowe.

Jako grupę docelową wybrano środowisko akademickie, zaś w szczególności program kierowany jest do studentów na kierunkach ekonomicznych. To właśnie tacy młodzi ludzie są mniej bądź bardziej zainteresowani tematyką ubezpieczeniową. Wielu z nich w tej branży planuje swój dalszy rozwój, pracę i karierę. Natomiast w okresie studiów PIU pomaga młodym ludziom odnaleźć na rynku ubezieczeniowym odpowiednie miejsce do odbycia studenckich praktyk.

Więcej szczegółów jest tu.

Źródło:http://www.piu.org.pl/edukacja-ubezpieczeniowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *