SKOK Ubezpieczenia

SKOK Ubezpieczenia oferuje polisy majątkowe oraz na życie. Jest tworzony przez dwie marki: TUW SKOK wraz z TU SKOK ŻYCIE SA. Towarzystwo kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, środowisk kościelnych, klientów biznesowych oraz członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

[browser-shot url=”http://www.skokubezpieczenia.pl/” width=”630″]

Towarzystwo prezentuje dwie polisy kierowane do członków SKOK. Pierwszym ubezpieczeniem na życie jest produkt OPTIMUM. W wariancie podstawowym tego produktu świadczenie zostaje wypłacone w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej z przyczyn naturalnych. Zakres rozszerzony występuje w trzech wariantach- Wypadek, Rodzina oraz Szpital. Opcja Szpital zapewnia wypłatę świadczeń pieniężnych za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego od 2-90 dni. Opcja Wypadek oferuje wypłatę świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego, złamania, poparzenia lub trwałego inwalidztwa. Natomiast w ramach opcji Rodzina, ubezpieczyciel zapewnia wsparcie w przypadku zgonu współmałżonka, rodziców, teściów oraz dziecka. Dodatkowo, zostaje wypłacone świadczenie z tytułu narodzin dziecka.

OPTIMUM MAX jest ubezpieczeniem chroniącym od NNW. Występuje w wariancie dla osoby ubezpieczonej, ubezpieczonego i jego dzieci, ubezpieczonego i jego współmałżonka, jak i całej rodziny ubezpieczonego. Swoją całodobową ochroną obejmuje powstanie stu uszczerbków na zdrowiu, narodziny dziecka oraz pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

SKOK Ubezpieczenia przygotował również ubezpieczenie grupowe. Pierwszym z nim jest OPTIMUM ZWIĄZKOWIEC i jest dedykowany członkom Związków Zawodowych. Ubezpieczenie jest zawierane bez względu na stan zdrowia klienta. Firma oferuje szeroki zakres ochrony przy wysokiej sumie ubezpieczenia.

VERTUS to kolejny polisa grupowa. Umożliwia objęcie ochroną pełnoletniego dziecka i małżonka. Zakres ochrony zawiera 57 ryzyk, oraz może obejmować nawet 37 poważnych zachorowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *