Spadek z ubezpieczeń na życie nie podlega opodatkowaniu PIT

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, że świadczenia z tytułu polisy ubezpieczenia na życie wypłacone spadkobiercom nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych („Gazeta Prawna” Nr. z 05.09.2008 r.)

Opisana sprawa dotyczyła ubezpieczenia na życie, które u ubezpieczonych stanowiło zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Polisę zawarto na męża podatniczki, a następnie przekazano cesję praw z polisy ubezpieczeniowej na bank. Kwota, na którą mąż był ubezpieczony była wyższa niż kredyt (ze względu na ryzyko zmiany kursu waluty). Po śmierci ubezpieczonego zakład ubezpieczeniowy spłacił kredyt, a nadwyżkę środków pieniężnych wypłacił spadkobiercom (w omawianym przypadku bankowi, gdyż żona ubezpieczonego nie była upoważniona do odbioru spadku – beneficjentem był bank).

Zgodnie z przepisami art. 831 par. 3 kc suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym, co oznacza, że osoba wskazana jako uposażona, nie będzie musiała zapłacić podatku od spadków i darowizn. Przepis ten obowiązuje w przypadku osób z pierwszej grupy spadkowej, z wyłączenie teściów, zięcia i synowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *