Suma ubezpieczenia na życie

Wybierz najlepszą na rynku ofertę ubezpieczenia na życie. Porównaj koszty i sumy ubezpieczenia. Obejmij ochroną siebie i swoich najbliższych. Bez konieczności badań lekarskich, ochrona życia i zdrowia. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, bez granicy wieku. Wykup polisy – tanio i bez zbędnych formalności. Niskie składki, szeroki zakres ochrony.

Ubezpieczenia na życie może okazać się bardzo pomocne w razie nieszczęśliwych wypadków losowych. W przypadku gdy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi i nie jest dalej w stanie pracować, ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacać mu określone kwoty z tytułu ubezpieczenia.

Polisy na życie dotyczą takich sytuacji jak: ciężkie zachorowanie, trwały lub częściowy uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, śmierć ubezpieczonego lub członków jego najbliższej rodziny, złamania różnego rodzaju i wiele innych. Ubezpieczając się zapewniamy ochronę nie tylko sobie, ale również swoim dzieciom i małżonkom. Jest to ujęte w odpowiednim zapisie umowy ubezpieczeniowej, gdzie określamy kto jest upoważniony do odbioru środków finansowych.

Suma ubezpieczenia na życie

Generalnie suma ubezpieczenia na życie to nieprzekraczalna granica w ramach której ubezpieczyciel odpowiada . Tak więc określa ona maksymalną wysokość ubezpieczenia, jakie przysługuje osobie ubezpieczonej z tytułu zakupienia polisy. Standardowo limit w tym przypadku oscyluje w granicach 10 tysięcy złotych, a w razie wypadków komunikacyjnych lub też w miejscu pracy (dotyczy to ubezpieczeń grupowych) kwota ta może wzrosnąć nawet do 100 000 złotych.

Oczywiście osoby ubezpieczające się indywidualnie mogą wnioskować o wyższa kwotę ubezpieczenia, jednakże w tym przypadku może być konieczne oszacowanie wartości majątku osoby ubezpieczającej się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *