Ubezpieczenie na dożycie

Zabezpiecz odpowiednio swoją rodzinę. Porównaj oferty i wybierz najlepsze ubezpieczenie na dożycie. Najlepsza inwestycja na przyszłość. Polisa na dożycie z pakietem inwestycyjnym. Szybko i bez formalności. W razie nieszczęśliwych wypadków lub śmierci ubezpieczonego. Atrakcyjna wysokość składki. Ubezpieczenie na dożycie Dla Ciebie, dla najbliższych, bez wymagań. Polisa ochronna dla całej rodziny, gwarancja wypłat.

Wiele osób zastanawia się co stało by się w sytuacji ich śmierci z najbliższymi członkami rodziny. Jeżeli chcemy zagwarantować swoim bliskim zabezpieczenie finansowe w razie takiej sytuacji warto sięgnąć po ubezpieczenie na dożycie. Jest ono bardzo specyficznym produktem, który bardzo często towarzyszy kredytom opiewającym na duże kwoty np. hipotecznym. Bardzo często tego typu polisy wiążą się również z pakietem oszczędnościowym, dzięki któremu już w wieku 65 lat można korzystać z środków na nich zgromadzonych, zapewniając sobie godną przyszłość.

Do tego typu ubezpieczenia można przystąpić już w wieku 18 lat. Natomiast górna granica wieku dla umowy może przyjmować maksymalna wysokość 70 lat. Składki od kwoty sięgają 50 złotych wzwyż. Tak więc nie jest to inwestycja zbyt kosztowna, wybierając najprostszy jej wariant.

Polisa na dożycie

Na naszym rynku znaleźć można bardzo wiele rodzajów polis na dożycie. Zapewniają one nie tylko znacznie wyższe środki na „jesień życia”, ale również pozwalają rodzinie ubezpieczonego na otrzymanie środków zgromadzonych w taki sposób. Fundusze odkładane na pakiecie kapitałowym w tym przypadku są wolne od podatku. Jest on uiszczany dopiero w momencie ich wypłacania. Natomiast gdy zaistnieje taka sytuacja, że ubezpieczony odejdzie nagle, środki z tytułu polisy są wypłacane w odpowiednim stosunku procentowym, który widnieje w umowie ubezpieczeniowej lub też w całości kwoty, jaka zebrała się przez cały okres trwania polisy aż do dnia zgonu osoby ubezpieczonej.

Oblicza się to na zasadzie ilorazu sumy ubezpieczenia w dniu zgonu i liczby lat, przez które polisa powinna być opłacana. Kiedy śmierć ubezpieczonego nastąpi w ostatnim roku trwania ubezpieczenia- wypłacane środki będą równały się pełnej sumie ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *