Ubezpieczenie oszczędnościowe

Celem ubezpieczenia oszczędnościowego jest przede wszystkim gromadzenie środków finansowych oraz ich inwestowanie za pośrednictwem specjalistów.

Długoterminowy charakter ubezpieczenia pozwala na odłożenie sporej ilości środków pieniężnych na ściśle określony cel. Najczęściej jako dodatku do emerytury podstawowej.

Polisa oszczędnościowa – informacje ogólne

Ubezpieczenia te mają najczęściej zminimalizowaną ochronę. W zależności od warunków umowy, wypłata oszczędności następuje w sytuacjach:

 • Kiedy okres ubezpieczenia, określony w polisie kończy się
 • Gdy rozwiążemy umowę w trakcie jej trwania
 • Na skutek śmierci ubezpieczonego, w okresie ważności umowy

Przy zawieraniu umowy obowiązują podobne zasady jak w przypadku innych ubezpieczeń. Ubezpieczenie to jest dostosowane do potrzeb, możliwości i wymagań klienta. W tym ubezpieczeniu funkcjonują również umowy dodatkowe, rozszerzające zakres naszej ochrony.

Okres na jaki zawierane jest ubezpieczenie wybieramy w zależności od naszych potrzeb. Podawany jest w latach lub do ukończenia określonego wieku, najczęściej emerytalnego.

Zakłady ubezpieczeniowe określają minimalne wysokości składek ubezpieczeniowych, ale swobodę określania kwoty pozostawiają ubezpieczonemu.

W tego typu ubezpieczeniach suma ubezpieczeniowa w praktyce nie istnieje, ponieważ przy określaniu wartości świadczenia, brana jest pod uwagę tylko wartość polisy. Istotna jest wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej.

W przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania umowy, uposażonemu zostaje wypłacona aktualna wartość polisy powiększono o 10 lub 20 % albo suma wypłaconych składek.

Kiedy umowa zostaje zerwana lub gdy dobiegnie końca, ubezpieczony otrzymuje wartość polisy. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel stosuje potrącenia za zerwanie umowy w trakcie jej trwania. Wysokość potrąceń ustalana jest procentowo przez każde towarzystwo.

Zalety ubezpieczenia oszczędnościowego

Ubezpieczenia oszczędnościowe dają nam następujące korzyści:

 • Możemy osiągnąć optymalne zyski, ponieważ odkładane środki pieniężne inwestowane są przez profesjonalistów, którzy są dobrze zaznajomieni z rynkiem finansowym.
 • Jest to długoterminowa inwestycja, gwarantująca wypłacenie pieniędzy na określony przez nas cel (np. dodatek do emerytury)
 • Mamy możliwość zabezpieczenia naszych dzieci i ułatwienia im startu w dorosłe życie
 • Możemy wziąć kredyt pod zastaw polisy
 •  Mamy możliwość odłożenia środków pieniężnych na naszą przyszłość

Weź pod uwagę

Wybierając terminowe ubezpieczenie na życie zwróć uwagę na następujące elementy:

 • Wyłączenie lub ograniczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego
 • Możliwość dokupienia umowy dodatkowej, zwiększając w ten sposób swoją ochronę
 • Możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie

Pamiętajmy,że ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowym to długoterminowa inwestycja. Aby to było dla nas jak najbardziej opłacalne, umowę ubezpieczeniową zawiera się na co najmniej dziesięć lat. Zależne to jest także od rodzaju wykupionej polisy i umów dodatkowych.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *