Zabezpieczenie przyszłości dziecka z Prudential Polska

[browser-shot url=”http://www.prudential.pl” width=”300″]

Prudential Polska to marka, która w swej ofercie posiada niezwykle innowacyjne produkty. Dzięki Grupie Prudential mamy dostęp do usług na wysokim poziomie, które gwarantują doskonałe połączenie oferty ubezpieczeniowej z oszczędnościową. Prudential zapewnia ochronę życia, pewną emeryturę, a nawet zgromadzenie oszczędności przeznaczonych dla naszego dziecka. Marka ta posiada różnorodne oferty, które nazwane zostały Premiopolisami.

Jedną z Premiopolis jest Start w Życie. Gwarantuje ona ubezpieczenie na życie dla dziecka oraz plan oszczędzania na jego przyszłość. W ramach polisy dziecko ma możliwość uzyskania wysokiego wsparcia finansowego. W momencie wkraczania dziecka w dorosłe życie, znajdzie się wiele wydatków, które dzięki zgromadzonym oszczędnością nie będą żadnym finansowym obciążeniem.

Przy zawarciu umowy to rodzice określają jaką minimalną kwotę należy wypłacić dziecku i w jakim momencie życia ma to nastąpić. Każdego roku i dodatkowo na koniec każdego okresu ubezpieczeniowego istnieje szansa na uzyskanie premii, która powiększa wartość oszczędności. W ramach Premiopolisy dziecko zostaje objęte również ubezpieczeniem na życie i ochroną w sytuacji poważnego zachorowania i niezdolności do samodzielnego funkcjonowania. Co więcej, życie rodziców również może zostać objęte ochroną. Oferta ta jest niezwykle korzystna, gdyż to my decydujemy przez jaki okres czasu będziemy opłacać składkę i w którym czasie zostaną wypłacone oszczędności. Pamiętać jednak trzeba, że minimalna kwota składki wynosi 125 zł, a oszczędzać należy przez minimum 10 lat. Natomiast wypłatę oszczędności należy zaplanować maksymalnie do 25 roku życia dziecka.

Więcej danych znajduje się tutaj.

Źródło:http://www.prudential.pl/przyszlosc-dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *