Zapewnij finansowe bezpieczeństwo swoim najbliższym

[browser-shot url=”http://www.prevoir.pl/” width=”300″]

Marka Prevoir w Polsce świadczy usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie. Swoją kompleksową ochroną obejmuje rodziny, dlatego też tworzy produkty skierowane do różnych grup wiekowych. Pośród szerokiego wachlarza produktów Grupy Prevoir znajduje się oferta specjalna przeznaczona do grupy osób w wieku 40+. Tak też nazywa się owa polisa ubezpieczeniowa- „40+”

Ubezpieczenie o którym mowa jest gwarancją i zabezpieczeniem finansowym na wypadek śmierci. Ponadto zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa ważna jest dożywotnio, natomiast wpłaty składek dokonujemy do 80. roku życia. Składki przez cały okres pozostają niezmienne. To własnie ubezpieczony decyduje do kogo należeć będą wszystkie środki finansowe po jego śmierci. Przystąpić do ubezpieczenia można w każdym momencie aż do ukończenia 70. roku życia.

Istotnym atutem staje się fakt, iż ubezpieczyciel nie wymaga zaświadczenia lekarskiego ani innego kwestionariusza medycznego. Od wypłaconych świadczeń nie jest odprowadzany podatek dochodowy ani podatek od spadku. Oferta jest niezwykle elastyczna, bowiem to klient określa daty płatności składek i ich częstotliwość. Składki mogą być miesięczne, kwartalne bądź półroczne i roczne. Nie od dziś wiadomo, iż pieniądze nie wynagrodzą bólu i cierpienia po utracie najbliższej osoby. Jednak warto zapewnić jakiekolwiek zabezpieczenie finansowe naszym bliskim chociażby po to, aby w okresie żałoby, smutku i rozpaczy nie musieli myśleć o środkach finansowych.

Szersze informacje znajdują się tutaj.

Źródło:http://www.prevoir.pl/40Plus.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *